Verònica Rebollo Guillén

Quarta Tinenta d’Alcalde i Regidora de Cultura i Participació

Grup municipal PSC-CP

         

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials

Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 45.000€


         

Correu electrònic: veronica.rebollo@pinedademar.org

Arxius adjunts