Veronica Rebollo Guillén

Regidora de Participació Ciutada, Diversitat, Polítiques de Gènere i Gent Gran

Grup municipal PSC-CP

         

Veronica-Rebollo

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials


Dedicació parcial mínima de 20 hores.

Retribució bruta anual: 24.000€


         

Correu electrònic: veronica.rebollo@pinedademar.org