Santiago Macip Esteller

Tercer Tinent d’Alcalde i Regidor de Ciutat Sostenible i Saludable

Grup municipal PSC-CP

         

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials


Dedicació parcial.

Retribució bruta anual: 40.500€


         

Correu electrònic: santiago.macip@pinedademar.cat

Arxius adjunts