Santiago Macip Esteller

4rt Tinent d'Alcalde - Regidor d'Urbanisme, Salut, Medi Ambient i Benestar Animal

Grup municipal PSC-CP

         

Santi-Macip

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials


Dedicació parcial mínima de 30 hores.

Retribució bruta anual: 38.000€


         

Correu electrònic: santiago.macip@pinedademar.cat