Geoportal Urbanístic

Accés al Geoportal Urbanístic de Pineda de Mar

El Geoportal és una potent eina que posa a disposició dels ciutadans informació sobre l'ordenament urbanístic de la ciutat. Trobareu en aquest espai el planejament, la informació cadastral, els diferents tipus de cartografies, fotografies aèries, etc., i tot un seguit d'eines (medició de distàncies, àrees, exportació a PDF, possibilitat de dibuixar, ...) que us poden ser d'utilitat.

Els plànols tenen caràcter informatiu i no normatiu.