Diversitat, immigració i interculturalitat

Destaquem

Informació

Es el departament municipal que gestiona el conjunt de serveis i actuacions que tenen com a finalitat d’acollida de les persones estrangeres nouvingudes, el reconeixement social de la diversitat cultural, el foment de la convivència intercultural i la participació de les persones nouvingudes

Dades de contacte:

Adreça: Carrer Riera 31

Correu: immigracio@pinedademar.cat

Telèfon: 937671560 ext 6757

Regidor/a responsable: Ana Pérez Olivas

Tècnic/a responsable: Maite Mateu Lloveras