Urbanisme

Destaquem

Informació

El Servei d’Urbanisme gestiona el planejament urbanístic de la ciutat, d’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal, elabora els projectes d’obres en espais públics i equipaments municipals, tramita les llicències d’obres la protecció de la legalitat urbanística.

Dades de contacte:

Adreça: Plaça Catalunya, 1

Horari: de 8 a 14 hores

Telèfon: 93 767 15 60

Fax: 93 767 12 12

Com arribar?