Obres públiques

Espai públic:     

Equipaments:

  • Documentació: plans directors (s’està treballant en la confecció de diversos plans directors equipaments, manteniments però encara no disposem d’aquesta informació)
  • Projectes: tràmit informació pública dels projectes. Consula l'exposició pública de projectes.