Ajuntament

L'Ajuntament de Pineda de Mar és l'òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic.

L'Alcalde

Informació sobre Xavier Amor i Martín, alcalde de l'Ajuntament de Pineda de Mar des del 2007.

Organització

En aquest apartat podreu veure com s'organitza l'Ajuntament.

Eleccions

En aquest espai es recull tota la informació relativa a les diferents convocatòries electorals, pel que fa a les dades corresponents a la nostra vila.