Imatge corporativa

Si necessiteu realitzar qualsevol acció comunicativa, annex a aquesta pàgina trobareu els diferents elements necessaris per realitzar-la seguint la guia d'estil d'aquest Ajuntament.

El Servei de Comunicació també vetlla per la correcta utilització de la identitat corporativa de l’ajuntament i els seus ents i la seva senyalització. L'ús de la imatge corporativa és per finalitats autoritzades per l'Ajuntament de Pineda de Mar o amb el previ consentiment de l'Ajuntament. L'ús indegut de la imatge serà sancionable.

Descàrregues

Arxius adjunts