La comunicació a l'Ajuntament de Pineda

El Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Pineda de Mar és el responsable de coordinar l’estratègia comunicativa de la corporació a través dels seus mitjans de comunicació

Mitjans de comunicació

A més, el servei també s’encarrega de les relacions amb els mitjans de comunicació externs i planifica i encarrega la publicitat i màrqueting institucional.

Contacte a mitjans

Christian Gómez Carlos - comunicacio@pinedademar.cat - 618 23 68 41