Comunicació

La comunicació a l'Ajuntament de Pineda

El Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Pineda de Mar és el responsable de coordinar l’estratègia comunicativa de la corporació a través dels seus mitjans de comunicació

Imatge corporativa

Si necessiteu realitzar qualsevol acció comunicativa, annex a aquesta pàgina trobareu els diferents elements necessaris per realitzar-la seguint la guia d'estil d'aquest Ajuntament.

Ràdio Pineda

Emissora municipal de Pineda de Mar