Processos participatius 2022

Procés de participació ciutadana - Pla Local de Seguretat de Pineda

El febrer de 2022, l'Ajuntament de Pineda de Mar comença a treballar en un Pla Local per millorar la seguretat del municipi. Per a la seva redacció, vol conèixer l'opinió i la percepció de la ciutadania sobre la seguretat al municipi i als seus barris i per això demana la participació contestant una enquesta en línia accessible aquí.