Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

L’Oficina d’Atenció Ciutadana és l’espai de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament. Us hi podeu adreçar per demanar informació sobre els serveis que ofereix l’Ajuntament o sobre la vila, presentar queixes o suggeriments, o bé realitzar tràmits relacionats amb les competències municipals.

Aquesta relació es desenvolupa per tres canals:

 • Presencial, a la seu de l’OAC
  • Plaça Catalunya, 1
  • De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 h.
  • Tancada els dies 24 i 31 de desembre.
 • Telefònic
  • 93 767 15 60
  • De dilluns a divendres, de 8:00 a 14:30 h.
 • Telemàtic
  • Mitjançant la seu virtual de l’Ajuntament.
  • Accessible les 24 hores.

Altra informació:
Recordeu que existeix la possibilitat de demanar cita prèvia, mitjançant el web de l’Ajuntament, per realitzar determinats tràmits.


Serveis que es presten

 • Tràmits:
  • Padró Municipal d’Habitants:
  • Emissió de volants i certificats d’empadronament.
   • Altes i canvis de domicili.
   • Renovació i confirmació de l’empadronament dels ciutadans estrangers.
   • Sol·licituds de baixes d’empadronament.
  • Emissió de certificats digitals.
  • Emissió del carnet Aprop.
  • Compulsa de documents.
  • Autorització de repartiment de publicitat:
   • Esporàdica.
   • Anual.
  • Autorització de recollida de material de la deixalleria.
  • Tramitació de queixes i suggeriments.
  • Gestió de la cita prèvia per a la renovació del DNI.

Contingut relacionat