Interculturalitat

Foment de la diversitat, interculturalitat, drets civils, són alguns dels valors en els que s'han de basar les accions de foment de la convivència i la cohesió social.

Partint d'aquesta idea s'impulsen accions adreçades a promoure la interacció positiva entre els ciutadans de Pineda. les accions estables que es duen a terme són:

Xarxa de joves per a la diversitat cultural

Es tracta d'un con junt de tallers als centres de secundària i recursos juvenils en temps de lleure on els participants debaten sobre diversitat i convivència i generen una acció creativa que es presenta en una trobada final de cloenda de l'acció.

Maleta de Jocs del Món

Recull de jocs de taula d’arreu del món a disposició de serveis i entitats del municipi. Es pot demanar la dinamització de l'activitat.