Silvia Biosca Estopà

Primera Tinenta d’Alcalde i Regidora de Presidència, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Comunicació

Portaveu del grup municipal PSC-CP

         

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials

Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 58.000€


         

FacebookTwitter | Instagram 

Correu electrònic: silvia.biosca@pinedademar.cat

Arxius adjunts