Silvia Biosca Estopà

1ª Tinenta d'Alcalde - Regidora de Presidència, Seguretat i Mobilitat i Comunicació

Portaveu del grup municipal PSC-CP

         

Silvia-Biosca

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials

Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 48.000€


         

FacebookTwitter | Instagram | Linked In

Correu electrònic: silvia.biosca@pinedademar.cat