Carmen Montoya Sánchez

Regidora de Promoció Econòmica i Turisme

Grup municipal PSC-CP

         

    
         

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials

Dedicació parcial.

Retribució bruta anual: 26.650€

         

Correu electrònic: carmen.montoya@pinedademar.org

Arxius adjunts