F. Javier Aguirre Rodríguez-Portugués

Regidor d’Hisenda, Contractació i Compres i Pineda Digital

Grup municipal PSC-CP

         

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials


Dedicació parcial.

Retribució bruta anual: 26.650€


         

Correu electrònic: francisco.aguirre@pinedademar.org

Arxius adjunts