Sandra Villarte Pazos

Regidora de Barris i Manteniment de la Ciutat

Grup municipal PSC-CP

         

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials


Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 41.000€


         

Correu electrònic: sandra.villarte@pinedademar.cat

Arxius adjunts