Ester Puertas Iglesias

Regidora de Ciutat Educadora

Grup municipal PSC-CP

         

    

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials


Dedicació exclusiva.

Retribució bruta anual: 41.000€


         

Correu electrònic: ester.puertas@pinedademar.org

Arxius adjunts