Mònica Palacín París

Regidora i Portaveu del grup municipal ERC-JuntsxPineda-AM
         

Monica-Palacin

    
         

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració bens patrimonials


        

Facebook | Twitter | Instagram | Linked In

Correu electrònic: monica.palacin@pinedademar.org

Assignació econòmica equivalent a les assistències a sessions dels òrgans municipals aprovades al Ple Municipal de 8 de juliol de 2019. Acord plenari.

Sessió

Import sessió

Ple

283,02

Comissió Informativa Directorial

185,25

Comissió Especial de Comptes

185,25

Junta de Portaveus

257,30