José Clarà Burgos

Regidor d'Espai Públic

Grup municipal PSC-CP

         

    
         

Currículum
Declaració d'activitats
Declaració de béns patrimonials

Dedicació parcial.

Retribució bruta anual: 26.650€

         

Correu electrònic: jose.clara@pinedademar.org

Arxius adjunts