Serveis d’intervenció sòcio-educativa – centres oberts

El Centre Obert és un servei preventiu, diürn, fora de l’àmbit escolar, que porta a terme una tasca social i educativa per a infants en risc social.


A qui s’adreça?

A infants i adolescents d’entre 4 i 12 anys amb problemàtiques socials que repercuteixen en el seu desenvolupament integral.


Què es pretén?

  • Promoure la igualtat d’oportunitats amb els infants atesos
  • Afavorir el desenvolupament personal i la integració social dels infants
  • Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc
  • Compensar els dèficits socioeducatius


Quins temes es treballen?

A través de diferents activitats es treballen aspectes com:

  • Els hàbits d’estudi
  • Els hàbits saludables
  • L’autonomia personal
  • Les competències socials


Com es pot sol·licitar?

Poden accedir-hi famílies que prèviament hagin estat ateses pels serveis bàsics d’atenció social.

A través d’un pla de millora, els professionals i les famílies es comprometen a uns acords per tal de millorar la situació social.