Pobresa energètica

Des dels serveis Bàsics d’Atenció Social, en coordinació amb l’Oficina Municipal d’Habitatge, es duen a terme diferents actuacions per garantir l’accés als subministraments de les famílies de Pineda de Mar

Actuacions:

  • Informes Risc Exclusió residencial: per evitar els talls dels subministraments, en el cas que les famílies es trobin en situació de risc d’exclusió residencial, segons l’establert a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
  • Ajuts econòmics de suport al pagament de les factures, d’acord amb els requisits establerts a les bases reguladores municipals.
  • Mesures de suport a l’estalvi energètic: sessions d’informació i orientació per entendre les factures de la llum, conèixer el bo social, conèixer diferents mesures d’estalvi energètic a la llar; auditories energètiques consistents en fer un estudi de l’habitatge i rebre unes orientacions i suports personalitzats per reduir el consum d’energia.
  • Descompte preu aigua per a famílies nombroses: Tràmit d’aquest descompte adreçat a famílies nombroses.