Rebost Solidari

El “Rebost Solidari” té com a finalitat donar suport a la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i higiene personal i de la llar de les famílies que es troben en risc d’exclusió social.

Els seus objectius específics són:

  • Contribuir a la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les famílies en situació de precarietat econòmica de Pineda de Mar.
  • Millorar la capacitació de les persones beneficiàries pel que fa a hàbits bàsics d’alimentació, higiene i salut, economia domèstica i consum responsable.
  • Detectar situacions de risc social que puguin afectar a col·lectius especialment vulnerables (infants, persones amb discapacitat, persones grans,..).
  • Sensibilitzar la població en relació a situacions de pobresa i exclusió social.

Per accedir al Rebost Solidari cal una valoració prèvia dels Serveis Bàsics d’Atenció Social per comprovar el compliment dels requisits.

Actualment el Rebost Solidari és gestionat per la Creu Roja de l’Alt Maresme, a través dels seus tècnics i un equip de voluntaris.