Programa d’Atenció Domiciliària

Els serveis d’atenció a domicili s’adrecen a persones que, per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la seva autonomia per dur a terme les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària.

Cal adreçar-se al servei bàsic d’atenció social de referència perquè es pugui valorar quin és el servei més adequat a les necessitats de cada persona:

  • Servei d’ajuda domiciliària per l’atenció personal
  • Servei de neteja de la llar
  • Servei de teleassistència
  • Àpats a domicili,
  • Assessorament i préstecs d’ajuts tècnics
  • Arranjaments de la llar