Inclusió social Renda Garantida de Ciutadania

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és una prestació econòmica de la generalitat de Catalunya per garantir que tots els ciutadans puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència.

Consulta el lloc web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aquí.

Les persones beneficiàries de la RGC que es troben en una situació de risc d’exclusió social, tenen dret a rebre l’atenció els Serveis Bàsics d’Atenció Social per plantejar un treball d’acompanyament a la inclusió social.

El pla d’inclusió social es planteja a nivell individual i familiar, i també es pot participar en un grup d’inclusió social (GIR).