Protocol atenció infància i adolescència en risc social

El Protocol d’Atenció a la Infància i Adolescència en Risc de Pineda de Mar, aprovat per la Junta de Govern Local de 17/11/2014, i basat en la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, pretén crear un marc de referència per a tots els professionals implicats en la prevenció, detecció i l’atenció a la infància i l’adolescència en risc. Implica la participació de dels àmbits municipals i supramunicipals que intervenen en l’atenció al menor: Benestar Social, Joventut, Ensenyament, Cossos de Seguretat i Salut.

Es tracta de garantir una coordinació eficaç entre els diferents serveis que intervenen a l’atenció al menor en risc social per tal d’assegurar un servei àgil i efectiu tant en situacions d’urgència com ordinàries. Per poder treballar d’aquesta manera s’han de compartir objectius i procediments comuns.

Protocol Atenció Infància i Adolescència 1.JPG Protocol Atenció Infància i Adolescència 2.JPG