Serveis Bàsics d’Atenció Social

Els serveis bàsics d’atenció social són la porta d’entrada al sistema català de serveis socials. Estan formats per un equip de treballadors socials, educadors socials, psicòleg i informadores, que realitzen un conjunt d’accions per atendre les necessitats socials de les persones, famílies i grups, com les de subsistència, la dependència o manca d’autonomia personal, les dificultats en les relacions familiars, les dificultats en la cura de persones vulnerables (infants, persones en situació de discapacitat o dependència, persones grans), els maltractaments, la soledat no volguda o l‘aïllament social, etc.

La seva finalitat és potenciar les capacitats de les persones, famílies i/o grups per afavorir la seva autonomia i la seva relació amb l’entorn, des d’una visió integral, per millorar la seva qualitat de vida. La intervenció dels SBAS es concreta en:

  • Escolta, recepció i anàlisi de la demanda i estudi particularitzat de cada situació social.
  • Informació, orientació i assessorament dels recursos que poden ser de més ajut
  • Suport i acompanyament a persones, famílies o grups.
  • informació i gestions per accedir als recursos socials i les prestacions disponibles
  • Derivació a altres serveis i recursos

Els SBAS treballen en xarxa amb els diferents serveis i entitats per contribuir a l’atenció i la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Per accedir-hi cal estar empadronat a Pineda de Mar.

S’ofereixen sessions informatives grupals i atenció personalitzada. En tots els casos cal concertar cita prèvia.


Dades de contacte:

Pineda Centre
Adreça: Major, 44
Horari: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9.00 a 13.00 / Dimarts de 9.00 a 18.00

Poblenou
Adreça: Centre Cívic Poblenou – Passegeig Diputació, 8
Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 / Dimecres de 15.00 a 18.00
Telèfon: 93 767 15 60
Fax: 93 767 12 12
Correu electrònic: benestarsocial@pinedademar.org