Grup de Suport i Ajuda Mútua (GSAM)

El Grup de Suport emocional i ajuda Mútua (GSAM) és una modalitat d’intervenció psicosocial que pretén reduir l’impacte negatiu de la cura que a vegades poden experimenten els cuidadors i cuidadores no professionals, i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

Promou el suport emocional i la relació entre persones cuidadores que comparteixen una mateixa problemàtica, per tal que se sentin recolzades en el procés de cura de la persona en situació de dependència.

S’ofereix en format de taller de deu sessions de periodicitat setmanal, amb un total de 15 hores. Està conduït per un facilitador expert en dinàmiques de grup.

Aquest servei s’ofereix gràcies al suport de la Diputació de Barcelona.