Sostenibilitat-Polítiques medi ambientals

Des de l’aparició de les primeres crítiques a la industrialització pels seus efectes nocius sobre la naturalesa i el medi ambient en general, no s’ha deixat de discutir sobre el valor de la preservació i conservació dels recursos naturals renovables i no renovables de que disposa el planeta, així com l’influència d’aquests recursos en la qualitat de vida de la població.

Les noves polítiques mediambientals a nivell mundial comporten una canvi de comportaments socials que produeixen un impacte en el medi ambient.

D’acord amb la definició tradicional, el desenvolupament sostenible ha de respondre a les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de les generacions futures de respondre a les seves pròpia voluntat de creixement.

El desenvolupament sostenible, per tant, ha d’integrar de manera equilibrada els aspectes econòmic, social i mediambiental, un principi que ha impulsat les línies mestres de la política europea. Si hi esteu interessat, podeu consultar la documentació al respecte a la pàgina web de la Unió Europea.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, per la seva banda, com municipi implicat i preocupat pel medi ambient forma part de les següents iniciatives: