Sostenibilitat-Polítiques medi ambientals

Des de l’aparició de les primeres crítiques a la industrialització pels seus efectes nocius sobre la naturalesa i el medi ambient en general, no s’ha deixat de discutir sobre el valor de la preservació i conservació dels recursos naturals renovables i no renovables de que disposa el planeta, així com l’influència d’aquests recursos en la qualitat de vida de la població.

Les noves polítiques mediambientals a nivell mundial comporten una canvi de comportaments socials que produeixen un impacte en el medi ambient.

D’acord amb la definició tradicional, el desenvolupament sostenible ha de respondre a les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de les generacions futures de respondre a les seves pròpia voluntat de creixement.

El desenvolupament sostenible, per tant, ha d’integrar de manera equilibrada els aspectes econòmic, social i mediambiental, un principi que ha impulsat les línies mestres de la política europea. Si hi esteu interessat, podeu consultar la documentació al respecte a la pàgina web de la Unió Europea.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, per la seva banda, com municipi implicat i preocupat pel medi ambient forma part de les següents iniciatives:

Pla Director d'Arbrat Viari de Pineda de Mar

El Ple Municipal de l'Ajuntament de Pineda de Mar va aprovar el Pla Director de l’arbrat viari de Pineda de Mar. Aquest pla és un instrument de treball que contempla tant recomanacions com requisits d’obligat compliment en matèria d’arbres en els carrers del municipi.

El Pla Director sorgeig d'un estudi encarregat per l’Ajuntament de Pineda i ha estat elaborat pel biòleg especialista en arboricultura Josep Selga. El Pla d’arbrat fa un inventari de les espècies existents als carrers de Pineda i marca les directrius tècniques que s’hauran de seguir per a la gestió dels carrers amb arbrat. La correcta selecció d’espècies millora la gestió i el manteniment dels arbres, i també evita problemes com l’aixecament de voreres i calçades, filtracions a canonades, etc. El pla marca la diversitat d’espècies, afavorint la biodivesitat d'espècies com un criteri a seguir.

Galeria d'imatges