Xarxa d'Entitats Locals pel Desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030

Des de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) s’ha creat la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, a la que es troba adherit l’Ajuntament de Pineda de Mar.

Des d’aquesta agrupació de municipis es treballarà per coordinar les actuacions entre els Governs Locals, per assolir millors resultats en la implementació, alineació i desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’àmbit local.

Els objectius de la Red són els següents:

  1. Promoure el coneixement, sensibilització i implementació dels ODS de l’Agenda 2030 a les entitats locals espanyoles, mitjançant l’enfortiment institucional i la implicació dels diferents actors locals.
  2. Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya de cara a aconseguir la millor incidència política, promovent el treball en xarxa i la cerca d’aliances que impulsin polítiques de cohesió a nivell local i una adequada articulació multinivell (central, autonòmica i local) i multiactor per la construcció i implementació de l’Agenda 2030 a nivell local.
  3. Actuar com a fòrum d’intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren la Red.
  4. Oferir serveis d’assessorament i assistència pels seus membres, formació de tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats de les Entitats Locals en la localització dels ODS de l’Agenda 2030 a Espanya.