Prevenció d'incendis

PPI - Pla d'Infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals

El Pla d'infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1988, que té com a objectiu la creació d'una xarxa d'infraestructures de camins i punts d'aigua per tal de reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció.

El pla es redacta conjuntament entre l'Ajuntament de Pineda de Mar, l'ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) i la Diputació de Barcelona i es revisen cada quatre anys.

Consulta el darrer PPI de Pineda de Mar

Plànol de delimitació

A Pineda de Mar tenim elaborats els plànols de delimitació de les zones vulnerables als incendis forestals a Can Carreras, Can Cornet-Pinemar, Can Feliu de Manola-Santa Anna, Can Moré i Montesol.

D’aquestes franges perimetrals contra incendis, el 2021 es va fer l’obertura de la de Can Cornet-Pinemar.

Des de 2005 el municipi disposa de la franja perimetral a la urbanització de Can Carreras, que quedarà afectada per les modificacions establertes al projecte vigent.

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, es prohibeix en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. (Excloent les àrees recreatives habilitades).
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La prohibició de no encendre foc en terreny forestal està recollida al Decret 64/1995, que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

De manera extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització a l'Ajuntament o directament a través d'aquesta sol·licitud del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Fora del període de risc esmentat, del 16 d'octubre al 14 de març, si voleu fer foc, cal presentar una comunicació de crema. Aquesta la podeu realitzar a l'ajuntament o directament a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb aquest formulari.