Plans de prevenció

PPI - Pla d'Infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals

El Pla d'infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1988, que té com a objectiu la creació d'una xarxa d'infraestructures de camins i punts d'aigua per tal de reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció.

El pla es redacta conjuntament entre l'Ajuntament de Pineda de Mar, l'ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) i la Diputació de Barcelona i es revisen cada quatre anys.

Consulta el darrer PPI de Pineda de Mar