Plans de prevenció

PPI - Pla d'Infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals

El Pla d'infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals (PPI) és un instrument de planificació i gestió definit a la Llei forestal de Catalunya de 1988, que té com a objectiu la creació d'una xarxa d'infraestructures de camins i punts d'aigua per tal de reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció.

El pla es redacta conjuntament entre l'Ajuntament de Pineda de Mar, l'ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) i la Diputació de Barcelona i es revisen cada quatre anys.

Consulta el darrer PPI de Pineda de Mar

Plànol de delimitació

A Pineda de Mar tenim elaborats els plànols de delimitació de les zones vulnerables als incendis forestals a Can Carreras, Can Cornet-Pinemar, Can Feliu de Manola-Santa Anna, Can Moré i Montesol.

D’aquestes franges perimetrals contra incendis, el 2021 es va fer l’obertura de la de Can Cornet-Pinemar.

Des de 2005 el municipi disposa de la franja perimetral a la urbanització de Can Carreras, que quedarà afectada per les modificacions establertes al projecte vigent.