Comunicacions de crema de rostolls

Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, es prohibeix en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. (Excloent les àrees recreatives habilitades).
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La prohibició de no encendre foc en terreny forestal està recollida al Decret 64/1995, que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

De manera extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització a l'Ajuntament o directament a través d'aquesta sol·licitud del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Fora del període de risc esmentat, del 16 d'octubre al 14 de març, si voleu fer foc, cal presentar una comunicació de crema. Aquesta la podeu realitzar a l'ajuntament o directament a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb aquest formulari.