Agenda 2030

El 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.

A l’acord van participar 193 països, adoptant un compromís mundial per posar fi a la pobresa, la fam i les desigualtats, per protegir els drets humans, promoure la igualtat de gènere, construir societats pacífiques, justes i inclusives, i garantir la protecció resilient del planeta i dels seus recursos naturals.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 són 17, dividits en els àmbits de les Persones, del Planeta, de la Prosperitat, la Pau i de Partenariats.

Aquí es pot consultar la web de les Nacions Unides: https://unric.org/es/agenda-2030/

A nivell local, els governs poden contribuir a la consecució dels ODS, amb accions aplicades a la realitat del municipi.

Així és com l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ha elaborat el Full de Ruta de Pineda de Mar, amb 27 reptes i 67 línies d’actuació.

Reptes ODS.JPG

L'Agenda 2030 de Pineda de Mar si bé se centra en 8 del 17 ODS, preveu un conjunt d'accions complementàries per facilitar l'assoliment dels ODS d'una manera integral i integrada al municipi incorporant aquells nous reptes de desenvolupament sostenible, incorporant aquells ODS que es considerin estratègics.

Finalment, l'Agenda 2030 de Pineda de Mar incorpora un apartat on es defineix el procés de localització i alineament amb els ODS a nivell municipal quan es treballin els diferents plans i programes futurs, amb la voluntat inequívoca de compromís del govern municipal per a l'assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible.