Pacte d'Alcaldes - Pla d'Acció d'Energia Sostenible del municipi de Pineda de Mar

El Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible s'ajusta al Pacte d'alcaldes/esses de la UE i seguint la metodologia establerta des de l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat.


El Pacte d'alcaldes/esses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. Pineda de Mar es va adherir al pacte en data 25 de setembre de 2008.