Agenda 21

L’Agenda 21 de Pineda de Mar és el document resultant d’un llarg procés que ha permès, en primer lloc, identificar el que cal millorar a la nostra població i és, sobretot, el fruit d’un procés de participació ciutadana que ens ha portat a la definició i validació de les mesures que, al llarg dels propers anys, d’una manera estructurada, hauran de permetre fer compatible el medi ambient amb el desenvolupament social i econòmic de Pineda de Mar.

També és l’expressió de la preocupació d’aquest Ajuntament pel nostre entorn, per l’evolució de tots els aspectes mediambientals sobre els quals tots nosaltres, ciutadans, entitats, empreses i administració, incidim, però, sobretot, és l’expressió de la nostra voluntat de fer front als problemes i reptes que el desenvolupament de la nostra població ens planteja.

L’Agenda 21 de Pineda de Mar és, en definitiva, el compromís que adquirim de llegar a les generacions que ens segueixen un poble on no només puguin viure i treballar, sinó també del qual puguin gaudir perquè, entre tots, aconseguirem que sigui cada vegada millor.

OBJECTIUS

L’auditoria ambiental de Pineda de Mar té com a objectius bàsics

  1.  Ser instruments de planificació estratègica local que, a diferència dels plans estratègics existents, no es basen només en la millora del posicionament del municipi dins del marc econòmic actual, sinó que tenen com a referent paradigmàtic la sostenibilitat del model de desenvolupament.
  2. Ser l’inici del procés d’Agenda 21 Local, tenint com a punt de partida el Pla d’Acció Ambiental inclòs en l’auditoria.

  3. Fomentar una participació al màxim d’àmplia i plural, que compti amb els agents econòmics i socials del municipi. La participació activa dels grups d’interès i dels col•lectius de ciutadans és clau per tal que quedin reflectits els seus punts de vista en el Pla d’Acció Local i també perquè pugui comptar amb la seva col•laboració a l’hora d’assumir les propostes d’actuació.