Bonificacions de la taxa d'escombraries

Les persones usuàries de la deixalleria es poden beneficiar de fins a un 20% de la taxa d'escombraries municipal. Per fer-ho només s’ha de presentar la targeta d’usuari de la deixalleria segellada amb un mínim de quatre usos (o abocaments) dels residus especials més comuns: olis de cuina, aparells elèctrics, bateries i piles, tòners d’impressora, etc.

Podeu consultar els residus bonificables i les seves quantitats en la següent taula en la següent imatge: 

Bonificació Taxa d'Escombraries 1Bonificació Taxa d'Escombraries 2

Consulta bonificacions de la taxa municipal d’escombraries a l'Ordenança fiscal núm. 12 - Taxa del Servei de Gestió de Residus Municipals.

Accedeix al tràmit en línia per a sol·licitar la bonificació de la taxa (cal certificat electrònic)

Pots comprovar les bonificacions aprovades al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Pineda de Mar.