Deixalleria Municipal

On i quan ens pots trobar?

Ubicació: Carrer Mèxic s/n 08397, Pineda de Mar.
Télèfon: 93 7829818.
Horari:
- De maig a octubre:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Diumenge obert només per als particulars de 10 a 14 h.
- De novembre a abril:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. Diumenges obert només per als particulars de 10 a 14 h.

Residus admesos:

Residus municipals especials:

 • Pneumàtics
 • 
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri

 • Bateries

 • Dissolvents

 • Pintures i vernissos

 • Piles
 • 
Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses

 • Olis minerals usats

Residus municipals ordinaris

 • 
Paper i cartró
 • Vidre
 • 
Envasos lleugers
 • 
Plàstics
 • 
Ferralla i metalls

 • Tèxtils
 • 
Olis vegetals usats

 • Ampolles de cava senceres

Residus municipals voluminosos

 • Mobles i altres
 • 
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • 
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

Altres residus municipals.

 • Fustes
 • 
Restes de poda o jardineria
 • 
Runes i restes de la construcció d'obres menors

Residus NO admesos:

 • Materials barrejats

 • Matèria orgànica

 • Materials explosius

 • Residus radioactius

 • Residus sanitaris
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya