Deixallerida Mancomunada

On i quan ens pots trobar?

Ubicació: Carrer Estany s/n 08380 Malgrat de Mar.
Télèfon: 93 7619818.
Horari:
- De maig a octubre:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. Diumenge obert només per als particulars de 10 a 14 h.
- De novembre a abril:
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h. Diumenges obert només per als particulars de 10 a 14 h.

Residus admesos:

Residus municipals especials:

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri

 • Bateries
 • 
Dissolvents

 • Pintures i vernissos
 • 
Piles

 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses

 • Olis minerals usats

Residus municipals ordinaris.

 • Paper i cartró

 • Vidre

 • Envasos lleugers

 • Plàstics

 • Ferralla i metalls
 • 
Tèxtils

 • Olis vegetals usats

 • Ampolles de cava senceres

Residus municipals voluminosos

 • Mobles i altres

 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses

 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

Altres residus municipals.

 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria

 • Runes i restes de la construcció d'obres menors

Residus NO admesos.

 • Materials barrejats
 • 
Matèria orgànica

 • 
Materials explosius
 • 
Residus radioactius

 • Residus sanitaris
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu, que han de ser gestionats a través de gestors privats autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya