Escola de música

Pineda de Mar gaudeix d’una Escola Municipal de Música gestionada de forma indirecta. Des del mes de juliol de 2005 es va establir un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Pineda de Mar per al finançament de les despeses de funcionament –que comprenen les generades pel subministrament de béns i serveis, neteja i sanejament- i les despeses de personal derivades del funcionament ordinari de l’escola, tal com estableix el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, que desplega el que es preveu a l’article 39.5 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

Oferta formativa

  • Música en família (escoles bressol)
  • Música a les escoles (escoles Sant Jordi i Montpalau)
  • Formació musical bàsica (grups instrumentals de piano, guitarra, bateria-percussió, vent, corda, llenguatge musical, veu) i avançada (classes instrumentals individuals)
  • Calendari escolar: L’Escola Municipal de Música resta oberta de dilluns a divendres. El curs escolar s’inicia el 12 de setembre i resta oberta fins al 30 de juny, amb vacances escolars per Nadal i per Setmana Santa. Els mesos de juliol i agost no hi ha classes.


1.jpgDades de contacte:

Telèfon: 772 845 054 / 937 671 560 (ext. 6431)

Correu electrònic: info@emmpinedademar.cat

Web: www.emmpinedademar.cat

Atenció al públic:

  • Can Comas: dimarts i dijous de 10.00 a 12.00 h.
  • Escola Sant Jordi: de dilluns a dijous de 16.00 a 19.30 h.
  • Escola Antoni Doltra: dilluns de 16.30 a 18.30 h i dijous de 16.30 a 17.30 h