Competències

D’acord amb l’organització institucional aprovada per Decret d’Alcaldia de 26 de juny de 2019, l’àmbit material d’actuació d’Educació, integrat dins l’àrea de Qualitat de Vida, té les competències següents:

Gestió i manteniment d’infraestructures educatives

Activitats i serveis a la comunitat educativa

Escoles bressol

Escoles d’adults

Escola Sant Jordi

Consell Escolar Municipal

Activitat extraescolars i educació en el lleure

Escola municipal de música

Escola municipal de dansa