Llicències i comunicacions d’activitats

En aquest apartat podeu trobar els tràmits necessaris per sol·licitar la llicència municipal prèvia per a la instal·lació d’una activitat o establiment, així com la presentació de declaració responsable o comunicació prèvia d’activitats.

Tràmits - Seu electrònica

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Comunicació prèvia ambiental

Comunicació de canvi de nom / Transmissió de titularitat

Llicència ambiental d’activitats

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (tràmit municipal)

Altres tràmits d'activitats al Canal Empresa

Declaració responsable en matèries de salut alimentària

Cens d'activitats municipals amb establiment (GIA-DIBA)

Normativa

Ordenances

Enllaços d'interès