Gossos potencialment perillosos

En cas de tenir un gos considerat potencialment perillós teniu l'obligació de sol·licitar llicència administrativa, tant per la tinença com per la conducció, aquesta llicència és personal i intransferible.