Platja de gossos

Normativa de la platja per a gossos

Consulta la ubicació de la platja de gossos

Normativa dels usuaris a la platja de gossos

  • És obligatori recollir els excrements dels gossos i llençar-los a les papereres de la zona, i remulla si s’escau, amb aigua la zona on hagin orinat.
  • Els gossos només poden accedir a la zona delimitada (sorra i aigua) d’aquesta platja.
  • Els gossos no poden utilitzar les dutxes de les platges del municipi.
  • Estar proveïts amb la identificació amb microxip.
  • Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal on hi consti el nom de l’animal i el telèfon de propietari o posseïdor.


Gossos potencialment perillosos a la platja de gossos:

  • Dur un morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal.
  • Anar lligats per mitjà d’un collar i cadena o corretja que no sigui extensible i de longitud inferior als 2 metres.
  • No poden ser conduïts per menors de setze anys.
  • No es pot portar més d’un gos potencialment perillós per persona.