Selecció de personal. La borsa de treball

La Borsa de Treball és un servei que té per objectiu facilitar a les empreses el reclutament de persones candidates i posar a la vostra disposició un servei d’assistència tècnica que us acompanyarà durant tot el procés de selecció.

Tots els recursos que el Centre Innova ofereix en matèria de Recursos Humans pretenen activar els treballadors de la Borsa de Treball, i oferir a les empreses la possibilitat de no marxar fora del nostre municipi a cercar treballadors que poden aportar un capital humà important a la seva empresa.

Aquest Servei té com a objectiu donar resposta a les necessitats de les empreses amb les següents finalitats:

 • Assessorar-les quant als diferents processos de selecció de personal que poden realitzar davant la necessitat de cobrir un lloc de treball en la seva empresa
 • Definir els perfils professionals en base a les taques i funcions que han de desenvolupar els futurs treballadors
 • Identificar les competències professionals dels futurs treballadors.
 • Informar-los sobre els diferents perfils professionals que la borsa de treball els pot oferir.
 • Realitzar el procés de selecció de manera conjunta , oferint les nostres instal·lacions i recursos per aconseguir la màxima eficàcia i satisfacció en el procés.
 • Assessorament quant a la contractació que es pot realitza

El valor afegit d’aquest servei és:

 • el coneixement dels candidats i candidates que tenim a la Borsa de Treball, i el perfil professional que tenen de manera que tenim la informació adient per saber si la persona es podrà adaptar i incorporar a l’empresa amb eficiència,
 • la possibilitat d’utilitzar tots els recursos i espais que disposa el Centre Innova
 • la possibilitat de visitar l' empresa per tal d’analitzar el lloc de treball “in situ” i definir el perfil més adient per el lloc de treball.
 • la garantia que els professionals que poden donar suport tenen la formació i el perfil professional adients per realitzar aquest suport.
 • La gratuïtat del servei.

El Centre Innova posa a disposició de les empreses els espais necessaris i un equip de professionals per acompanyar a l’empresa en els processos de selecció des de l’anàlisi i descripció del lloc de treball, difusió de l’oferta, i pre-selecció de candidatures, fins a la contractació.

Com es gestionen les nostres ofertes de feina?

Quan arriba una oferta de treball:

Un tècnic/a es fa càrrec de l’ oferta.

 1. En primer lloc cal una autorització per poder gestionar l’oferta que l'empresa ha de retornar signada i segellada.
 2. S'introdueix l’oferta a la base de dades dissenyada amb tota la informació que ens ha fet arribar l'empresa.
 3. L'oferta es publica al nostre portal WEB d’ofertes Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona, per a fer-ne més difusió., si l’empresa ho autoritza.
 4. Es truquen a les persones preseleccionades per explicar-los l’oferta i conèixer la seva disponibilitat laboral
 5. Es fan arribar a l'empresa les dades dels candidats/es a través de correu electrònic
 6. Enviem de 5 a 10 persones per cada lloc de treball.
 7. Tota oferta té una caducitat d’un mes una cop tramitada.
 8. Quan l'empresa comunica a qui ha contractat tanquem l’oferta i la retirem del Club de Feina i de les xarxes on l’hem enviada.
 9. Fem seguiment de les ofertes per tal de saber com va tot el procés i si la persona contractada s’ha adaptat bé a l’empresa.

Cal que les empreses:

 1. defineixin bé el perfil professional de la persona que necessiten,
 2. informin de com va la selecció de les persones,
 3. donin sempre resposta a les persones que enviem tant si les contracten

Si esteu interessats en formalitzar una oferta de treball podreu descarregar els dos impresos que cal que ens retorneu complimentats al correu electrònic innova.ocupacio@pinedademar.org o bé presencialment al Centre Innova ( c/Torres Quevedo,16) en horari de dilluns a divendres de 9:00-13:00h i de 16:00-19:00h

Impresos:

- IMPRÈS OFERTA DE TREBALL

- IMPRÈS AUTORITZACIÓ EMPRESA