Vols formar-te?

Formació ocupacional

La formació ocupacional s’adreça, principalment, a persones en situació d’atur majors de 16 anys. La finalitat d’aquest tipus de formació es millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció de les persones a través del perfeccionament de les seves competències professionals. Són accions formatives totalment subvencionades. De caràcter teòric o pràctic, poden ser de curta o de llarga durada.

Tallers de cerca de feina

Si estàs buscant feina o vols millorar la que tens, des del Centre Innova t’oferim tallers monogràfics que t’ajudaran en la teva cerca de feina, són accions formatives totalment subvencionades.

Formació a mida per a empreses

La formació a mida són accions formatives dissenyades per donar resposta a les necessitats de formació d’aquelles empreses que requereixen formació específica per poder cobrir llocs vacants de treball. Són accions formatives totalment subvencionades