Formació a mida per a empreses

La formació a mida són accions formatives dissenyades per donar resposta a les necessitats de formació d’aquelles empreses que requereixen formació específica per poder cobrir llocs vacants de treball. Són accions formatives totalment subvencionades

Des del Centre Innova dissenyem cursos de formació i capacitació professional a mida de les necessitats de les empreses, sempre i quan hi hagi per part de l’empresa un compromís de contractació del 50 % mínim de persones en situació d’atur inscrites a la borsa de treball i que participen en aquesta formació. Podem dissenyar formacions amb només 4 persones, de les quals 2 d’elles si superen favorablement la formació hauran de ser contractades per l’empresa.


Des del Centre Innova oferim a les empreses:

  • Cursos adaptats a les seves necessitats
  • Espais homologats per fer formació
  • Disseny del programa formatius
  • Selecció dels alumnes participants i validació dels experts docents
  • Tutorització dels alumnes durant la l’acció formativa
  • Gestió de total la logística de la formació : materials didàctics, control d’assistència i avaluació de resultats seguint criteris de qualitat.
  • Reconeixement i acreditació de la formació realitzada.

*Per formalitzar la inscripció als cursos cal que us descarregueu la fitxa d’inscripció i un cop complimentada ens la feu arribar per correu electrònica a l’adreça innova.ocupacio@pinedademar.org o bé presencialment al Centre Innova ( c/Torres Quevedo,16) en horari de dilluns a divendres de 9:00-13:00h i de 16:00-19:00h.

Arxius adjunts