Ajuts i subvencions de l'Ajuntament de Pineda

L’Ajuntament de Pineda de Mar convoca anualment 4 línies d’ajuts per a les noves empreses i/o per empreses ja consolidades amb l’objectiu d’incentivar l’economia local.


Línies d’ajuts

Linia 1: Ampliacions, adequacions i millores de locals comercials.

L'objecte de les subvencions incloses a la linia 1 (ampliacions, adequacions i millores de locals comercials) es fomentar la creació, ampliació, adequació de locals comercials a Pineda mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional o artísitica que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori i que per al desenvolupament d'aquesta hagin efectuat adequacions al local o a la nau industrial al terme municipal de Pineda de Mar entre les dates que indiqui la respectiva convocatòria. Totes aquestes activitats hauran de tenir un centre de treball a Pineda de Mar.

Linia 2: Trasllat d'activitats.

L'objecte de les subvencions incloses a la linia 2 (trasllat d'activitats) es fomentar el trasllat d'iniciatives econòmiques des de zones de poca concentració comercial cap a zones de concentració comercial de Pineda de Mar, del centre de Pineda als polígons industrials del municipi o des d'un altre municipi cap a Pineda de Mar entre les dates que indiqui la respectiva convocatòria.

Línia 3: Foment de l'autoocupació.

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 3 (foment de l'autoocupació) és fomentar l'autoocupació a Pineda de Mar mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional o artística que hagin iniciat la seva activitat econòmica i/o comercial en la data que indiqui cada convocatòria.

Línia 4: Foment de la contractació.

L'objecte de les subvencions incloses a la línia 4 (foment de la contractació) és fomentar la contractació de persones a l'atur inscrites als dispositius locals d'ocupació (oficina Inem/borsa de treball de l'Ajuntament de Pineda de Mar) mitjançant l'atorgament d'una subvenció a persones físiques o jurídiques titulars d'alguna activitat empresarial, professional o artística amb centre de treball a Pineda de Mar. El contracte haurà d'estar fet entre les dates que indiqui cada convocatòria.

 

BONIFICACIÓ LLICÈNCIA D’ACTIVITAT (link urbanisme)

 

MÉS INFORMACIÓ: portal de tràmits

TRÀMITS:

Sol.licitud línia 1

Sol.licitud línia 2

Sol.licitud línia 3

Sol.licitud línia 4

D’ALTRES ADMINISTRACIONS

Bonificacions quotes autònom: www.sepe.es

Capitalització atur: www.sepe.es