Processos participatius

Pineda de Mar va posar en marxa els primers pressupostos participatius amb l’any 2017 amb l’objectiu d’impulsar la participació de la ciutadania en la gestió de la inversió municipal, i hi destinà una partida de 420.000 euros. Aquesta primera experiència, valorada molt positivament, es va repetir l’any 2018 i té vocació de continuïtat.

Fases dels processos participatius

L’aplicació dels pressupostos participatius es fa en diferents fases:

  1. La primera fase és la de recollida de propostes. Qualsevol persona sense limitació d’edat podrà proposar actuacions que consideri que milloren el municipi, a través de la pàgina web municipal www.pinedademar.cat o bé omplint un formulari que trobaran a l’OAC, al complex esportiu Municipal Can Xaubet o a les biblioteques de Poblenou i M. Serra i Moret. Les propostes seran anònimes. Es tindran en compte totes aquelles propostes d’actuacions que justifiquin la seva necessitat, que siguin legals, de competència municipal, tècnicament viables, avaluables econòmicament sostenibles i que no suposin exclusió social de cap mena.
  2. En una segona fase es procedirà a una primera tècnica de totes aquelles propostes presentades, observant que compleixin amb els criteris establerts i es separaran per zones. A tal efecte, es constitueix una Comissió de Valoració formada per un tècnic de Medi Ambient, un tècnic de Serveis Municipals, l’arquitecte municipal, un tècnic de mobilitat i regidores de Barris i Participació Ciutadana i de Presidència.
    Seguidament s’obrirà una tercera fase de priorització de propostes per part de les associacions de veïns i veïnes. Les associacions que ho desitgin podran revisar les propostes del seu àmbit d’influència i escollir-ne un màxim de 10 a través d’una assemblea participativa i oberta a la ciutadania.
  3. Les propostes revisades es presentaran a l’ajuntament. Si el barri o la zona en concret no tingués representació a través de l’associació de veïns corresponent o si l’associació de veïns en aquesta fase no comunica la validació, les propostes d’aquell àmbit d’actuació passarien directament a la validació de la Comissió de Valoració.
  4. La Comissió de Valoració seleccionarà en la quarta fase, un màxim de 5 actuacions per cadascun dels àmbits d’actuació del municipi (Poblenou, El Carme, Les Creus, Bellamar, Can Cornet-Pinemar, Can Carreres-Montsesol, Can Bel, Pineda Centre, Sant Feliu de Manola-Santa Anna, Can Moré i Can Pelai), en farà la valoració econòmica i les difondrà a la ciutadania.
    Finalment, abans de final d’any, tindrà lloc el procés participatiu en què la ciutadania -persones empadronades a Pineda de Mar de 16 o més anys- votaran un màxim de 10 actuacions entre les 55 propostes seleccionades pels tècnics, que representen totes les zones del municipi (5 per cada zona). Es podrà dipositar el vot electrònicament, a través del web municipal www.pinedademar.cat, o mitjançant la butlleta, que trobareu a l’OAC de l’Ajuntament de Pineda de Mar, al complex esportiu municipal Can Xaubet, la Biblioteca Serra i Moret i la Biblioteca de Poblenou. Les votacions seran anònimes i serà necessari introduir el número de DNI.
  5. Finalment s’executaran aquelles propostes que hagin estat més votades per a cada zona.