Servei d’Informació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)

Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per motiu de dificultats sobrevingudes per afrontar el pagament del deute hipotecari. També va destinat a avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament o a llogaters que estan en situació d’impagament del lloguer del seu habitatge habitual, propietat d’entitats financeres o altres persones jurídiques obligades per la Llei 4/2016.

Aquest servei s’ofereix amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Fulletó 02_SIDH_1.jpg

Fulletó 02_SIDH_2.jpg